• errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com


KUTSAL TOPRAKLAR

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBügün188
mod_vvisit_counterDün412
mod_vvisit_counterBu Hafta1368
mod_vvisit_counterBu Ay6332
mod_vvisit_counterTüm Günler694879
RUFAİ DERSİ-ZİKRİ VE DUASI


Rufai Virdi(Dersi),Rufai Zikri,Rufai Duası

RUFAİ VİRDİ (DERSİ)

Günün belirli bir vaktinde abdestli olarak tercihen sabah seher vaktinde kıbleye yönelip;

3 İhlas 1 Felak 1 Nas 1 Fatiha okuyup

Başta Peygamber Efendimizin(s.a.v)

Çariyar Efendilerimizin(Ebubekir-i Sıdık, Ömer-ul Faruk, Osman-i zinnureyn Hz Ali Kerremallahu vech

Pirimiz Sultan Seyyid Ahmed Er Rufai, Seyyid Abdul Kadiri Geylani

ve 12 Tarikat pirlerinin

Mürşidimiz Seyyid H.Ahmet Baba,Şehit Yakup Baba,Seyyid H.Mevlüt Baba,Hz’nin

Ruhaniyetlerine bağışlanacak Şağ el kalbin üzerine sol el sağ böğrümüze konulur;

gözler yumuk bir şekilde Mürşidin siması göz önüne alınarak kendimiz duyacak sekilde;

MEDET MÜRÜVET YA HZ ALLAH…

ŞEFAAT SENDEN YA RASULALLAH…

HİMMET YA PİR (Seyyid Ahmed Er Rufai, Seyyid Abdulkadir-i Geylani)

DESTUR YA MÜRŞİT(S.H.Ahmet Baba,S.H.Mevlüt Baba)

DAĞİLEK YA HUU…………. Diyerek rabıta yapılaır

Rabıta bittikten sonra 3 el bir tesbih alınarak yine gözler yumuk

100 Sayı BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

100  “  ESTAĞFİRULLAH

100  “  LA İLAHE İLALLAH

100  “  SELATU SELAM

(Allahumme salli ala Seyyidina Muahmmedin ve ala ali seyyidna Muhammed)

100 “ ELLAH (C.C)

100  " YA VEDUT

100  " YA HUU

..........................................

100 YA KERİM ( İleride verilir )

100 YA RAHİM        "

100 YA RAHMAN

100 YA GUFRAN

Not: Her 100 sayı esmadan sonra Aralarda bir kez Selatu Selam (Allahümme selli ala seyyidine muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed) getirilecek Ayrıca dersler 700,900,1100 gibi tek sayı olarak çekilir

Bitiminde 1 Fatiha okuyup

Kendi ruhi makamımıza Anamızın babamızın eş evlatlarımızın tüm Ehli islam ve ehli imanın ruhuna bağışlanarak ders bitirilir.

Not:Virdimiz(Ders) sünnet olup yapamadığımız günler kaza gerektirmez sadece o gün feyiz alamayız Ayrıca;

Gözleri yummaktan maksat dış dünya ile irtibatı kesip kendi iç alemimize yönelmektir.

RUFAİ ZİKRULLÂH ESMÂLARI

-Bismillâhirrahmanhirrahim

“Rahman ve rahim olan Allâh’ın adı ile başlarım”

-Estağfirullâh min külli zenbin, tübnâ ilellâh zâhir ve bâtın

“Açık ve gizli tüm günâhlardan tevbe ediyor Allâh’tan af diliyorum”.

-Estağfirullâh emân yâ rabbi min külli zenbin tevbe yâ rabbi

“Tüm günâhlardan Allâh’a tevbe eder O’ndan amân dilerim”.

-Estağfirullâh rabbe’l-berâya, estağfirullâh mine’l-hatâyâ

“Hata ve kusurlardan yaratılmışların rabbine sığınırım”.

-Estağfirullâh tübnâ ile’l-lâh ve neheytü kalbî ‘ammâ sive’l-lâh

“Kalbimi Allâh’tan başkasına kapatıyor ve ona tövbe ediyorum”.

-Estağfirullâh tübtü ile’l-lâh ve neheytu kalbî ‘ammâ nehâ’l-lâh

“Kalbimi Allâh’tan başkasına kapatıyor ve ona tövbe ediyorum”.

-Estağfirullâh tübtü ile’l-lâh ve neheytü nefsî ‘ammâ sive’l-lâh

“Nefsimi Allahtan başkasına yasaklıyorum. Allaha tövbe edip ondan af diliyorum"

Yâ mâlike’l-mülki’l-kadîm estağfirullâh el-azîm

“Ey bitmez, tükenmez mülkün sahibi yüce Rabbim sana istiğfâr ederim”.

-Yâ mütecellî! irham züllî, yâ müteâlî aslih hâlî

“Ey yüce Rabbim! kusurlarımı bağışla kötü hallerimi düzelt”.

-Yâ erhamerrâhimîn irhemnâ

“Ey rahmet sahiplerinin en merhametlisi bize merhamet et”.

-Yâ ekreme’l-ekremîn! ekrimnâ

“Ey ikrâm sahiplerinin en ikrâmlısı! Bize ikrâm et”.

-Şey’en li’l-lâh yâ Mustafâ! Yâ hâlen min hâli’l-lâh

“Yâ Rab! Muhammed(sav)’in yüzü suyu hürmetine senin hâlinle bizi hallendir”.

-Şey’en li’l-lâh yâ Mustafâ! Yâ feyzen min feyzi’l-lâh

“Yâ Rab! Muhammed (s.a.v)’in yüzü suyu hürmetine senin feyzinle feyizlenenlerden eyle”.

-Şey’en li’l-lâh yâ Mustafâ! yâ nûren min nûri’l-lâh

“Yâ Rab! Muhammed (s.a.v)’in yüzü suyu hürmetine senin nûrunla nûrlanmışların nûru ile bizi nûrlandır”.

-Şey’en li’l-lâh yâ Mustafâ! Yâ sırren min sırri’l-lâh

“Yâ Rab! Muhammed (s.a.v)’in yüzü suyu hürmetine senin sirrinle  ile bizi sırlandır”.

-Şey’en li’l-lâh yâ Mustafâ! Yâ fazlen min fazli’l-lâh

“Yâ Rab! Muhammed (s.a.v)’in yüzü suyu hürmetine onunfaziletiyle bizleri  faziletlendir”.

-Hasbî rabbî celle’l-lâh mâ fî galbî ğayru’l-lâh, nûr Muhammed salle’l-lâh Lâ ilâhe ille’l-lâh

“Yüce Rabbim bana yeter, gönlümde ondan başkasına yer yoktur. Nûr olan Muhammed Mustafa’ya selâm olsun”.

Kıyâm (Ayakta) da Söylenen Esmâ:

-Lâ ilâhe ille’lâh “Allâh’tan başka ilâh yoktur”.

-İlle’l-lâh “Yalnızca Allâh vardır”.

-Hayy hayy hayy Allâh “Allâh diri ve hayât sahibidir”.

-Hû hû hû Allâh “Allâh kudret ve azamet sahibidir”.

-Allâh hayy “Allâh diridir”.

-Allâh hû “Yalnızca o”.

-İllâ ente “Ancak sen varsın”.

-Allâh hümme “Yâ Rabbim “Ey benim Allâh’ım”

-Yâ nûren nûr “Ey nûrun nûru”

-Hayyu’l-Gayyûm, Gayyûm Allâh

“Allâh diri ve hayât sahibidir. Hayât veren de odur”.

-La Mabude illellah"Allah'tan başka tapılacak kimse yoktur"

-La mâhbube illellah "Allah'tan başka sevilecek kimse yoktur"

-La matlube illellah "Allah'tan başka talebimiz yoktur"

-La maksude illellah "Allah'tan başka maksadımız yoktur"

-La mevcude illellah "Allah'tan başka mevcud  vucut bulan yoktur"

-Ya rahim entel rahim "Ey rahim sahibi ancak sen koruyucusun"

-Ya rahman entel rahman "Ey rahman olan Allahım ancak sen esirgersin"

-Ya kerim entel kerim "Ey kerem sahibi Allahım"ancak sen ihsan edersin

-Ya gufran entel gufran "Ey gufran olan Allah'ım ancak sen bağışlarsın "

-Ya baki entel baki "Ey Rabbim ezeli ve ebedi olan ancak sensin"

-Ya deyyan entel deyyan "Ey mağfiret sahibi Allah'ım ancak sen mağfiret edersin."

-Ellah "Allah"

İLTİCÂLAR

Şüphesiz âl-i Resûlsun yâ Rufâî ced be ced

Bende-i bîçârenem, geldim kapına yed be yed

Yâ mürîdî lâ tehaf” dedin bize oldu senet

El medet pîrim efendim yâ Rufâî el medet!

El medet pîrim sultanım yâ Rufâî el medet!

Kerîm Allâh, rahîm Allâh, amân Allâh, amân Allâh

Dem-i evvel, emân ey dost! Âhir demde îmân Allâh

Emân Allâh, emân Allâh, bu can sana kurbân Allâh

Dem-i evvel, emân ey dost! Âhir demde îmân Allâh

Muhammed’dir kerem kâni, hem oldur canların canı

Eğer sevdinse sen ani (onu), fedâ et yoluna canı

Salât-u Selâm:

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedi’n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

Hayyu’l-gayyûm, dâim ebedâ; ilâhun vâhidun ehedun samedâ

Allâh İçin Tekbîr:

Allâhu ekber, Allâhu ekber.

Lâ ilâhe illellâhu ve’l-lâhu ekber

Allâhu ekber, ve lillâhi’l-hamd

Esselâmu aleyke yâ ehl-e şeriat!

ve aleykeselâm yâ ehl-e Tarîkat!

selâmından sonra zikrullâh biter, Kur’ân okunur ve dualar yapılır.

RUFÂÎ DUÂSI

E‘ûzübi’llâhi mine’ş-şeydâni’r-racîm Bismi’l-lâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Subhâne rabbiye’l-‘aliyyi’l-a‘lâ’l-vehhâb!

Elhamdü li’l-lâhi rabbi’l-âlemîn, ve’s-salâtu ve’s-selâmu ‘alâ resûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma‘în.

Elhamdü li’l-lâhi rabbi’l-âlemîn ‘alâ nimeti’l-İslâm.

Elhamdü li’l-lâhi rabbi’l-âlemîn ‘alâ tevfîki’l-îmân.

Essalâtu ve’s-selâmü ‘aleyke yâ Resûlellâh.

Essalâtu ve’s-selâmu aleyke yâ Habîbellâh,

Essalâtu ve’s-selâmu aleyke yâ seyyide’l-evvelîne ve’l-âhirîn,

Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammeddin seyyid-i sâdât ve memba-ı kemâlât ve bâbi’l-hidâyât ve mazhar-ı sâdât ve sülemâ-i rikâyât ve ‘ayni’l-hayrât ve ‘alâ âlihî ve sahbihî, ve’ttabi‘nâ lehüm fî külli’l-hâlât. Ve’c‘alnâ yâ rabbî mine’l-makbûlîne ‘indehû ve’l-mukarrebîn ledeyh, ve el-‘ârifîne bih, inneke se­mî‘unkarîbun mucîbu’d-da‘vât. Allâhümme innî küntü ‘alâ tilâveti’l-Kur'ân’i ve zikrike ve şükrike ve hüsn-i ibâdetik. Allâhümme Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kinâ ‘azâbe’n-nâr ve edhi’lne’l-cennete me‘a’l-ebrâr. Yâ Azîzu yâ Ğaffâr. Yâ Celîlu yâ Cebbâr, bi rahmetike yâ Erheme’r-râhimîn.

Allâhümme inneke kerîmun ‘afüvvun, tuhibbu’l-‘afve fa‘fu ‘annâ.(3 kez okunacak)

Allâhümme Rabbenâ yâ Rabbenâ, tekabbe’l-minnâ. İnneke ente’s-semî‘ü’l-‘alîm ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ. İnneke ente’t-tevvâbü’r-rahîm. Ve’hdinâ ve veffiknâ ile’l-hakkı ve ilâ ta­rîki’l-müstakîm, bi bereketi’l-Kur’âni’l-‘azîm, bi zikri’l-lâhi Mevlâi’l-‘azîm, bi habîbike Resûlike’l-Kerîm. Ve‘fu ‘annâ yâ Rahîm. Ve’ğfir lenâ zünûbenâ, bi faz­like ve cûdike ve keremike yâ Ekreme’l-ekremîn ve yâ Erhame’r-râhimîn.

İlâhî yâ Rabbî, ilâhî yâ Rabbe’l-‘âlemîn! Okumuş olduğumuz âyet-i celîlelerden ve yapmış olduğumuz tevhîd-i şerîften ve arasında getirmiş olduğumuz salavât-ı şerîfelerden hâsıl olan ecir ve mesûbâtı, evvelen bizzât, fahr-i kâinât, hülasâ-i mevcûdât, ekmelü’t-tahiyyât, “Levlâke levlâk, lemmâ halaktü’l-eflâk, ve mâ erselnâke illâ rahmeten li’l-‘âlemîn” olan Resûlu’s-sakaleyn, ceddü’l-Hasaneyn, imâmü’l-harameyn, iki cihân serveri, bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimiz hazretlerinin mübârek, münevver, mutahhar, müzeyyen, ‘aziz ve latîf “Ravza-i Mutahhara”larına;

Hz.Âdem (a.s)’in “ervâh-ı mübâreke”lerine ve bu iki zat-ı şerîf arasında gelmiş ve geçmiş cümle “peygamber-i ‘izâm” ve “r usûl-i kirâm” hazerâtının ervâh-ı mübârekelerine ve “Çâr-i yâr-ı Güzîn” Efendilerimizden; Hz.Ebûbekir-i Sıddîk, Hz.Ömerü’l-Fârûk, Hz .Osmân-ı zi’n-Nûreyn ve Hz.Ali (Kerremellâhu veçheh) hazretlerinin ervâh-ı mübârekelerine;Hz.Havvâ, Hz.Meryem, Hz.Âsiye, Hz.Hatîcetü’l-Kübrâ, Hz.Âişe-i Sıddîka, Hz.Fâtımatü’z-Zehrâ ve “Ezvâc-ı tâhirât”ının ervâ­h-ı mübârekelerine;

İmâm-ı Hasan, İmâm-ı Hüseyin, evlâd-ı Resûlillâh, ehl-i beyt-i Resûlillâh, ashâb-ı Resûlillâh, “Aşere-i mübeşşere”nin, ashâb-ı Suffâ”nın, “Ensâr”ın, “Muhâcirîn”in, “tâbi‘în”in, “tebe-i tâbi‘în”in, “müçtehid-i ‘izâm”, Hz.Hamza, Hz.Abbâs, ‘ulemâ-i mütakaddimîn ve ‘ulemâ-i müteahhirîn hazretlerinin ervâh-ı mübârekelerine, Bedir’de, Uhud’da,Hendek’te,Hayber’de, Huneyn’de, Mûte’de Kerbelâ’da kurtuluş harbi ve Sarıkamış harbinde savaşan, şehit olan “mücâhidîn”in ervâh-ı mübârekelerine;

Mezheb imâmlarımızdan İmâm-ı A‘zam Ebû Hanîfe, İmâm Şâfî, İmâm Mâlikî, İmâm Ahmed b. Hanbel Hazretlerinin ervâh-ı mübârekelerine;

Pîrimiz, sultânımız, seyyidimiz, sertâcımız, Gavs-ı A‘zam, Kutbu’l-kevneyn, Ebu’l-‘alemeyn, seyyid-ul Irakeyn Sultân Seyyid Ahmed er-Rufâî, Abdulkâdir-i Geylânî, Şâh-ı Nakşıbend, Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî ve on iki Tarîkat pîrlerinin ervâh-ı mübârekelerine;

Ahmed-i Selimullâh, Yûsuf-u Nâilî, Hacı Ahmed Baba’nın oğlu Yakup Baba ve Yûsuf Baba’nın, üçler, beşler, yediler ve kırkların ervâh-ı mübârekelerine, mürşidimiz Hacı Mevlüd Baba’nın ve Mürşidan Hz’nin  rûh-ikutsiyyelerine, kendi rûhlarımıza, anamızın, babamızın, bacı ve kardeşlerimizin, evlâtlarımızın ve akrabalarımızın ervâh-ı mübârekelerine;

Turuk-i ‘âliyemizden ve nekâisi olmayan turuk-i ‘âliyelerden irtihâl-i bekâ eylemiş, hâk ile yeksân olmuş cümle “meşâyîh-i ‘izâm vs. dervîş kardeşlerimizin ervâh-ı mübârekelerine;

Rasûlullah Efendimizin Ravza-i Mutahharalarına hediye ve kâffesine hibe eyledik, Rabbım vâsıl eyle.

İlâhî yâ Rabbî! Maddî ve mânevî dertlerimize devâ, hastalıklarımıza şifâ, borçlularımıza edâ, nâ-murâd olanları ber-murâd eyle, nâ-şâd olanları şâd-u handân eyle. Hasta olup da vâdesi yetmeyenlere Hz.Eyyûb (a.s)’a vermiş olduğun şifâ-hânelerinden şifâlar ihsân eyle. Vaktinde tedârikler nasîb eyle. Son nefesimizde îmânımızı kâmil eyle.

“Eşhedü en lâ ilâhe ille’l-lâh ve eşhedü enne Muhammeden ‘abduhû ve Resûluhu” kelime-i tayyibesiyle çene kapamamızı cümlemize nasîb eyle. Kabre vardığımızda suâlimizi âsân, hesâbımızı kolay eyle, sıratı sür‘atle geçip cennette cemâlullâhı görmemizi nasîb eyle.

Yâ Rabbi! Beldemizi ve İslâm beldelerini deprem felâketinden, sel baskınlarından, terör saldırılarından, İslâm düşmanlarından ve bulaşıcı hastalıklardan, “âfât-ı semâviyye” ve “âfât-ı ‘arzıyye”den mahfûz ve ma‘sûm eyle.

Yâ Rabbi! Kur’ân-ı Azîmüşşânı bize hâkim, bizleri de ona hâdim eyle.

Yâ Rabbi! Peygamberimiz nelerden sana sığındıysa onlardan sana sığınırız neleri senden istediyse onları senden isteriz, sen nasîb eyle.

Mevut olan ömrümüz dolduğunda “sekerâtü’l-mevt” anına geldiğimizde kalbimizi şaşırıp dilimizi şişirme, kelime-i tevhîd ile hüsn-ü hâtimeler nasîb eyle. Kabre vardığımızda sualimizi asan ve hesabımızı kolay eyle.

Tüm yüzlerin ağarıp kararacağı günde, yüzümüzü ak olanlardan eyle.

Amel defteri sağ ve ön tarafından verilenlerden eyle.

Yâ Rabbi! Kalpleri tasarruf eden, zâtındır. Kalplerimize hayır hasenâtlar ihsân eyle.

Yâ Rabbi! Şanlı bayrağımızı ülkemiz semâlarından, ezanları minarelerimizden, cemaati camilerimizden, dervişleri dergahımızdan eksik eyleme!

Yâ Rabbi! Ülkemizin millî birlik ve bütünlüğünü koruyan kahraman ordularımızı ve kahraman emniyet mensublarımızı her zaman ve her yerde mansûr ve muzaffer eyle!

Gelecek günlerimizi, geçmiş günlerimizden daha hayırlı ve bereketli eyle!

Yaptığımız duâları ind-i Rasûlullah’ta ve Ka‘betullâh’ta yapılan duâlar meyânında, “fe tekabbelehâ Rabbuhâ bi kabûlin hasenin” sırrına mazhar eyle.

Essalâtu ve’s-selâmu ‘aleyke yâ el-Evvel,

Essalâtu ve’s-selâmu ‘aleyke yâ el-Âhir.

Essalâtu ve’s-selâmu ‘aleyke yâ el-Hâşir.

Subhâne rabbike rabbi’l-‘izzeti ‘ammâ yesıfûn ve selâmun ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdu li’l-lâhi Rabbi’l-‘âlemin.

 

el- Fâtiha…

 

 


www.errufai.web.tv

 

Bir Ayet

Sure: Nahl (16)
Ayet :125
   ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
16.(Bütün insanlığı) hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır; ve onlarla en güzel, en inandırıcı yöntemlerle tartış; şüphesiz, O´nun yolundan kimin saptığını en iyi bilen senin Rabbindir; ve yine doğru yola erişenleri de en iyi bilen O´dur.