• errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com

KUTSAL TOPRAKLAR

NAMAZ VAKİTLERİ

HANGİ TAKVİMİ KULLANIYORSUNUZ ?
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBügün240
mod_vvisit_counterDün294
mod_vvisit_counterBu Hafta1582
mod_vvisit_counterBu Ay5929
mod_vvisit_counterTüm Günler1952772

ZİKRULLAH HAKKINDAKİ AYETİ KERİMLER

Zikir Anma, düşünme, hatırlama. Allah (CC)' ı dil ve kalb ile anma. Belli duaları belli zamanlarda, belli sayı ve şekillerde okumaktır.

1- Bunlar, Allah'a iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle huzura kavuşanlardır.İyice bilin ki ancak Allah'ı zikretmekle kalpler yatışır ve huzur bulur. (Ra'd 27, 28

2- Muhakkak ki,Allah'ı zikretmek her şeyden daha büyüktür. (El-Ankebut 45)

3- Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlar varya Allah bunlara bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. (Ahzab 35)

4- Nice adamlar vardır ki, ne bir ticaret nede bir alışveriş, Allah'ı zikretmekten kendilerini alıkoymaz. (Nur 37)

5- Gerçekten Allah'ı, Ahiret günüaü arzulayanlar ve Allah'ı çok zikredenler için,size Allah'ın Resulünde(takip edeceğiniz) pek güzel örnek vardır. (Ahzab 21)

6- Ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin, O'nu sabah ve akşam tesbih edin, yüceltin. (Ahzab 41)

7- O halde yazıklar olsun o Allah'ın zikrini terk eden kalpleri katılara..Onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler. (Zümer 22)

8- Allah'ın zikrini kim umursamazsa, ona bir şeytanı musallat ederiz de, artık o, ondan hiç ayrılmayan bir arkadaş olur.(Zuhruf 36)

9-Akıl sahipleri o kimselerdir ki, ayakta iken, otururken ve yatarken (daima) Allah'ı zikrederler;
göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve şöyle derler:"Ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Sen batıl şey yaratmadan münezzehsin. Artık bizi cehennem ateşinden koru. (Al-i İmran l9l)

l0- (O korkulu zamanda) Namazı kılıp bitirdikten sonra ayakta iken,otururken,yanlarınızın üstüne
yatarken hep Allah'ı zikredin.(Nisa l03)

11-İman edenlere vakti gelmedi mi ki, kalpleri Allah'ın zikriyle titremesin. (Hadid 16)

12-Sabah ve akşam içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan hafif bir sesle Allah'ı zikret. Gafillerden olma. (Araf 205)

13-Gerçek müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri korkarak ürperir, onlara Allah' ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını artırır ve onlar, yalnız Rablerine tevekkül ederler. (Enfal 2)

14-Rabbini de çok zikret ve sabah akşam tesbih et. (Al-i İmran 41)

15-O münafıklar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar; insanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az hatıra getirip zikrederler.(Nisa 142)

16-Muhakkak şeytan, şarapta ve kumarda, aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah'ı zikretmek ve namaz kılmaktan alıkoymak ister.
Artık siz bunlardan sakınmaz mısınız? (Maide 91)

17-Şeytan onları hükmü altına almış ve Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte bunlar, şeytanın taraftarıdırlar.(Mücadele 19)

18-Namazı kıldıktan sonra, yeryüzüne dağılında Allah'ın fazlından rızık arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.( Cuma 10)

19-Ey iman edenler,sizi ne mallarınız, ne çocuklarınız, Alllah' ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır.
(Münafıkin 9)

20-Rabının ismini zikret, her şeyden kesilerek O'na yönel ( Müzzemmil 8)

21- 0 halde siz, beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin de nankörlük yapmayın. (Bakara 152)

22-
Aralattan dönüşünüzde Meşari Haramda Allah'ı zikredin.0, sizi nasıl hidayete erdirdiyse sizde 0'nu öylece zikredin .Doğrusu siz O'nun hidayetinden önce sapıklık içinde idiniz. (Bakara 198)

23- Hac ibadetinizi bitirince, cahiliyye devrinde hacdan sonra, toplanıp atalarınızı andığınız gibi hatta daha da kuvvetli bir anışla Ahlah'ı zikredin, çünkü insanların kimi: Ey Rabbimiz, bize (nasibimizi) dünyada ver der .0 kimsenin ahirette bir nasibi yoktur. (Bakara 200.201)

24-Sabah akşam Rabbını zikret. Gecenin bir kısmında da O'na secde et. Birde geceleyin uzun bir müddet 0'nu tesbih et. (İnsan 25,26)

25-Kötülüklerden temizlenen, Rabbının ismini zikreden ve namazı kılan, mutlaka kurtulacaktır. (A'la 14,15)

26-Ey Resulüm, itaatkar ve mütavazi olanları Cennetle müjdele. Bunlar o kimselerdir ki, Allah'ın ismi zikredilince kalpleri titrer. (Hac 34,35)
27-Kim de Rabbi'nin Zikrinden yüz çevirirse, Allah onu şiddeti artan bir azaba sokar. (Cin 19)

28-Unuttuğun zaman Rabbini zikret. (Kehf 24)

29-Sayılı günlerde (Teşrik günlerinde) Allah'ı zikret. (Bakara 203)

30-Mümin kullarımdan bir topluluk vardır ki, onlar; "Ey Rabbimiz, iman ettik artık bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." derlerken; Siz onları alaya aldınız. Sizin bu hareketiniz bizi zikretmeyi size unutturdu. Onlara istihza edip gülüyordunuz. (Mü'minin 109,110)

Rufai Virdi(Dersi),Rufai Zikir ve Rufai Duası

RUFAİ VİRDİ (DERSİ)

Günün belirli bir vaktinde abdestli olarak tercihen sabah seher vaktinde kıbleye yönelip;

3 İhlas 1 Felak 1 Nas 1 Fatiha okuyup

Başta Peygamber Efendimizin(s.a.v)

Çariyar  Güzin Efendilerimizin (Ebubekir-i Sıdık, Ömer-ul Faruk, Osman-i zinnureyn Hz Ali Kerremallahu vech

Pirimiz Sultan Seyyid Ahmed Er Rufai, Seyyid Abdul Kadiri Geylani

12 imam ve 12 Tarikat pirlerinin ruhlarına

Mürşidimiz Seyyid H.Ahmet Baba,Şehit Yakup Baba,Seyyid H.Mevlüt Baba,Hz’nin

Ruhaniyetlerine bağışlanacak Şağ el kalbin üzerine sol el sağ böğrümüze konulur;

gözler yumuk bir şekilde Mürşidin siması göz önüne alınarak kendimiz duyacak sekilde;

Medeet Mürüvvet Ya Hz. Allah…

Şefaat Senden Ya Rasulallah…

Himmet Ya Pir ( Seyyid Ahmed Er Rufai, Seyyid Abdulkadir-i Geylani )

Destur Ya Mürşit (Seyyid.H.Ahmet Baba, Şehit Yakup Baba, Seyyid.H.Mevlüt Baba)

Dağilek Ya Huuuu…………(Hafifce öne eğilerek) diyerek rabıta yapılır.

Rabıta bittikten sonra 3 el bir tesbih alınarak yine gözler yumuk

100 Sayı Bismillahirrahmanirrahim

100  “  Estağfirullah

100  “  La İlahe İllalah

100Selatu Selam

(Allahümme salli ala Seyyidina Muahmmedin ve ala ali Seyyidina Muhammed)

100 “ Ellah (C.C)

100  " Ya Vedut

100  " Ya Huu.

......( İleride verilir ).......

100 Ya Kerim

100 Ya Rahim

100 Ya Rahman

100 Ya Gufran

Not: Her 100 sayı esmadan sonra Aralarda bir kez Selatu Selam (Allahümme selli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed) getirilecek Ayrıca dersler 700,900,1100 gibi tek sayı olarak çekilir

Bitiminde 1 Fatiha okuyup

Kendi ruhi makamımıza Anamızın babamızın eş evlatlarımızın tüm ehli imanın ve ehli islam ruhuna bağışlanarak ders bitirilir.

Not:Virdimiz(Ders) sünnet olup yapamadığımız günler kaza gerektirmez sadece o gün feyiz alamayız Ayrıca;

Gözleri yummaktan maksat dış dünya ile irtibatı kesip kendi iç alemimize yönelmektir.

Tevbe-i istiğfar ve zikrullaha başlangıç

Buyurun diyelim cemi en günahlarımıza

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah…

El azim el kerim ellezi Laaa.. İlahe İlla Huu.. El hayyul gayyum ve etubu ileyh ve neseluttevbete vel mağfirete vel hidayete lena iinehuvettevvaburrahim el cevazul kerim

İlahi Yarabbi İlahi Yarabbel alemim. Haddi buluğumuzdan bu ana gelinceye kadar, Eğer bizim elimizden ,dilimizden gözümüzden kulağımızdan ayaklarımızdan ve cevahiri olan azalarımızın küllüsünden her ne türlü Kelime-i küfür, şirki küfür,cehri küfür yalan isyan gıybet ve herne türlü günah sadır ve vaki olduysa biz onların cümlesinden tevbe ettik nadim olduk pişman olduk bir dahi işlememeye azmi cezmi gasdi müsamman eyledik

İnandık peygamberlerin evveli Adem sefiyulah ahiri bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) efendimizdir Hz.dir. Bu iki zati şerif arasında her ne kadar peygamber geldi ve her ne getirdilerse haktır ve gerçektir. Dilimiz ile ikrar. Kalbimiz ile tasdik. Boynumuz ile inkiyad eyledik asla dönmek ihtimalimiz yoktur. Sen döndürme yarabbi!

 

Amentu billah ve bima câ-e min indillah, Amenti bi Rasulillahi ve bima câ-e min indi Rasulillah. mücmelen ve müfessela

Amenbillahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil gaderi hayrihi ve şerrrihi minellahu teala vel besu badel mevt hakkun Eşhedu enla ilaha illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu

Tecididi İman ve Tecdidi Nikah duası

Niyet ettik Allah rızası için imanımızı ve nikahımızı tazelemeye. Eşlerimizden vekaleten ve tarafımızdan asleten

Euzubillahimineşşeydanirracim Bismillahirrrahmanirrahim

Allahumme inni uridu en üceddiden imanen ve nikahen tecdiden bi kavli la ilahha illalah Muhammedurrasulullah (Üç kez soylenecek)

Zikrullaha niyet ve Rabıta nasıl yapılır

Dizde oturarak sağ el kalbin üzerine sol el sağ böğrümüze konulur;

gözler yumuk bir şekilde Mürşidin siması göz önüne alınarak

sesli bir şekilde;

Niyet ettik Allah rızası için Huzura… Rabıtaya.. Zikrullaha.

Huzurumuz Hz.Allah (C.C) Rabıtamız Gavsul Azam,

Gutbul kevneyn ve Hz Mürşide

"Medet mürüvvet ya Hz ALLAH…

Şefaat Senden ya Rasulallah…

Himmet ya Pir (Seyyid Ahmed Er Rufai,Seyyid Abdulkadir-i Geylani)

Destur ya Mürşit (S.H.Ahmet Baba, Şehit Yakup Baba, S.H.Mevlüt Baba)

Dağilek ya Huuu………" Diyerek rabıta yapılaır.

İnnehü min süleymane ve innehu Bismillahirrrahmanirrrahim

diyerek zikrulla'ha başlanır.

 

RUFAİ ZİKRULLÂH ESMÂLARI

(Oturarak söylenen)

 

-Bismillâhirrahmanhirrahim

“Rahman ve rahim olan Allâh’ın adı ile başlarım”

-Estağfirullâh min külli zenbin, tübnâ ilellâh zâhir ve bâtın

“Açık ve gizli tüm günâhlardan tevbe ediyor Allâh’tan af diliyorum”.

-Estağfirullâh emân yâ rabbi min külli zenbin tevbe yâ rabbi

“Tüm günâhlardan Allâh’a tevbe eder O’ndan amân dilerim”.

-Estağfirullâh rabbe’l-berâya, estağfirullâh mine’l-hatâyâ

“Hata ve kusurlardan yaratılmışların rabbine sığınırım”.

-Estağfirullâh tübnâ ile’l-lâh ve neheytü kalbî ‘ammâ sive’l-lâh

“Kalbimi Allâh’tan başkasına kapatıyor ve ona tövbe ediyorum”.

-Estağfirullâh tübtü ile’l-lâh ve neheytu kalbî ‘ammâ nehâ’l-lâh

“Kalbimi Allâh’tan başkasına kapatıyor ve ona tövbe ediyorum”.

-Estağfirullâh tübtü ile’l-lâh ve neheytü nefsî ‘ammâ sive’l-lâh

“Nefsimi Allahtan başkasına yasaklıyorum. Allaha tövbe edip ondan af diliyorum"

Yâ mâlike’l-mülki’l-kadîm estağfirullâh el-azîm

“Ey bitmez, tükenmez mülkün sahibi yüce Rabbim sana istiğfâr ederim”.

-Yâ mütecellî! irham züllî, yâ müteâlî aslih hâlî

“Ey yüce Rabbim! kusurlarımı bağışla kötü hallerimi düzelt”.

-Yâ erhamerrâhimîn irhemnâ

“Ey rahmet sahiplerinin en merhametlisi bize merhamet et”.

-Yâ ekreme’l-ekremîn! ekrimnâ

“Ey ikrâm sahiplerinin en ikrâmlısı! Bize ikrâm et”.

-Şey’en li’l-lâh yâ Mustafâ! Yâ hâlen min hâli’l-lâh

“Yâ Rab! Muhammed(sav)’in yüzü suyu hürmetine senin hâlinle bizi hallendir”.

-Şey’en li’l-lâh yâ Mustafâ! Yâ feyzen min feyzi’l-lâh

“Yâ Rab! Muhammed (s.a.v)’in yüzü suyu hürmetine senin feyzinle feyizlenenlerden eyle”.

-Şey’en li’l-lâh yâ Mustafâ! yâ nûren min nûri’l-lâh

“Yâ Rab! Muhammed (s.a.v)’in yüzü suyu hürmetine senin nûrunla nûrlanmışların nûru ile bizi nûrlandır”.

-Şey’en li’l-lâh yâ Mustafâ! Yâ sırren min sırri’l-lâh

“Yâ Rab! Muhammed (s.a.v)’in yüzü suyu hürmetine senin sirrinle  ile bizi sırlandır”.

-Şey’en li’l-lâh yâ Mustafâ! Yâ fazlen min fazli’l-lâh

“Yâ Rab! Muhammed (s.a.v)’in yüzü suyu hürmetine onunfaziletiyle bizleri  faziletlendir”.

-Hasbî rabbî celle’l-lâh mâ fî galbî ğayru’l-lâh, nûr Muhammed salle’l-lâh Lâ ilâhe ille’l-lâh

“Yüce Rabbim bana yeter, gönlümde ondan başkasına yer yoktur. Nûr olan Muhammed Mustafa’ya selâm olsun”.

Kıyâm (Ayakta) da Söylenen Esmâ:

-Lâ ilâhe ille’lâh “Allâh’tan başka ilâh yoktur”.

-İlle’l-lâh “Yalnızca Allâh vardır”.

-Allâh hayy “Allâh diridir”.

-Allâh hû “Yalnızca o”.

-İllâ ente “Ancak sen varsın”.

*** Şüphesiz ali Rasulsun ilticası okunur ***

-Hayy hayy hayy Allâh “Allâh diri ve hayât sahibidir”.

-Hû hû hû Allâh “Allâh kudret ve azamet sahibidir”.

-Hayyu’l-Gayyûm, Gayyûm Allâh

“Allâh diri ve hayât sahibidir. Hayât veren de odur”.

-Entel Hadi Entel Hak Leysel hadi illa Hû

“Sen doğru yola iletensin,senden başka doğru yola ileten yoktur"

-Allâh hümme “Yâ Rabbim “Ey benim Allâh’ım”

-Yâ nûren nûr “Ey nûrun nûru”

***Kerim Allâh Rahim Allah ilticası okunur***

-La Mâbude illellah"Allah'tan başka tapılacak kimse yoktur"

 

-La mâhbube illellah "Allah'tan başka sevilecek kimse yoktur"

-La matlube illellah "Allah'tan başka talebimiz yoktur"

-La maksude illellah "Allah'tan başka maksadımız yoktur"

-La mevcude illellah "Allah'tan başka mevcud,vucut bulan yoktur"

*** Muhammettir kerem kâni ilticası okunur***

 

"vakit müsaitse altteki esmalar okunur yoksa P.Efendimize Selatu selam okunarak Allah zikrine geçilir"

-Ya rahim entel rahim "Ey rahim sahibi ancak sen koruiucusun"

-Ya rahman entel rahman "Ey rahman olan Allahım ancak sen esirgersin"

-Ya kerim entel kerim "Ey kerem sahibi Allahım"ancak sen ihsan edersin

-Ya gufran entel gufran "Ey gufran olan Allah'ım ancak sen bağışlarsın "

-Ya baki entel baki "Ey Rabbim ezeli ve ebedi olan ancak sensin"

-Ya deyyan entel deyyan "Ey mağfiret sahibi Allah'ım ancak sen mağfiret edersin."

 

*** Peygamber Efendimize Salât-u Selâm Okunur***

 

-Ellah c.c"Allah" Zikrullah bittikkten sonra yine ayakta

Azemeti Hudaya Tekbîra : (üç kez okunacak)

Allâhu ekber, Allâhu ekber.

Lâ ilâhe illellâhu ve’l-lâhu ekber

Allâhu ekber, ve lillâhi’l-hamd ...

"Esselâmu aleyke yâ ehl-e şeriat!

ve aleykeselâm yâ ehl-i Tarîkat!" diyerek önce sağa ve sonra sola selâm verilerek zikrullâh biter, yere oturularak bir aşır, Kur’ân okunur ardından aşağıdaki linkteki dua yapılır.

http://errufai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70

Rufai Seyyitleri

 

 


www.errufai.web.tv

 

Bir Ayet

Sure: Ta-Ha (20)
Ayet :8
   اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى
20.Allah ki, kendisinden başka tanrı olmayan O´dur. En güzel, en yüce nitelikler O´nundur!