Dört Rakamlı Tekrarsız Sayı Bulma oyunu:

Bu oyun yerinde olan sayılar için (+)

olmayan sayılar için (-) deger üretir

Sayı '1234' ve girilen sayı 1256 sonuç +2 0

girilen sayı 2134 ise sonuç +2-2 olur

Tahmin için sayı girmeden Enter'a basınız

"Sayı girmenize ragmen Sonçular ekrana gelmezse;

F12 ile colsolu açın, iptal'le çıkıp F5 ile yenileyin."