Tüm zamanlar UTC + 3 saat
Yeni konu gönder Konuya cevap yaz  [ 1 ileti ] 
  Yazıcı görüntüsü

ORUÇLA İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR
Yazar Mesaj
UNREAD_POSTTarih: 14 Ağu 2010 14:40 
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 12 May 2009 09:59
İleti: 112
Eklenti:
mahya.jpg [12.9 KiB]
322 defa indirildi

Oruç kimlere farzdır?

Akıllı ergenlik çağına ulaşmış Müslüman’ın ramazan orucunu tutması farzdır.

Oruç tutmamayı mübah kılan haller nelerdir.?

Yolculuk: Yolculuk Ramazan ayında orucu tutmamak için ruhsat olarak kabul edilmiştir. Yolculuk esnasında tutulmayan oruçlar daha sonra kaza edilir. Kur’an’da “Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi Allâh’a karşı gelmekten sakınasınız diye size de sayılı günlerde farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha iyidir.” buyurulmaktadır (Bakara 2/183-184).

Geceden oruca niyetlenip de gündüz yolculuğa çıkan kimse dilerse bu orucunu bozar dilerse tamamlar. Ancak ayette de belirtildiği gibi orucunu tamamlaması daha iyidir. Hz. Peygamber Mekke’nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken Kedîd denilen yere varınca orucunu bozmuştur (Buharî Sıyam No: 1808 Müslim Sıyam No: 1113). Bu da sefere çıkılınca başlanmış orucun bozulabileceğinin delilidir.

Hastalık: Oruç tuttuğu zaman hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edilen kimse ile hastalığı sebebiyle orucu tutmakta zorlanan kişilerin Ramazan ayında oruç tutmayıp iyileştikten sonra bunları kaza etmelerine izin verilmiştir. Biraz önce zikredilen ayet buna işaret etmiştir. Tıbben oruç tutması halinde hasta olacağı bildirilen kimse de hasta hükmündedir.

Gebelik ve Çocuk Emzirme: Gebe olan kadınların oruç tuttukları takdirde kendilerine veya çocuklarına bir zarar gelmesinden korkulması halinde oruçlarını tutmayabilirler. Emzikli kadınlar da sütlerinin kesilmesi ve çocuklarının zarar görmesi tehlikesi bulunması halinde oruçlarını tutmayabilirler. Hz. Peygamber hadislerinde buna müsaade etmişlerdir (Nesâî Sıyam 50-51 62; İbn Mace Sıyam3).

Yaşlılık. Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler de oruç tutmayıp yerine fidye verebilirler. Bakara suresinin 184. ayetinde bu şekilde olup da oruca güç yetiremeyenlerin orucu tutmayıp fidye vermeleri gerektiği hükme bağlanmıştır. İyileşme umudu olmayan hastalar da aynı hükme tabidir.

İleri derecede açlık susuzluk. Oruçlu bir kimse açlıktan veya susuzluktan dolayı beden ve ruh sağlığının ciddi derecede bozulması tehlikesi ile karşılaşması halinde orucunu bozup daha sonra kaza edebilir. Böyle bir kimsenin orucuna devam etmesi ölümüne sebep olacak nitelikte ise orucunu açmaması haram olur.

Zor ve meşakkatli işlerde çalışmak. Esas itibariyle bir insanın ibadetlerini normal bir şekilde yapmasını engelleyecek zor ve ağır işlerde çalışması veya çalıştırılması doğru değildir. Ancak kişisel veya toplumsal zorunluluklar bazılarının böyle işlerde çalışmalarını gerektirmektedir. Böyle bir durumda bulunan kişi oruç tuttuğu takdirde sağlığına bir zarar gelmesinden korkuluyorsa oruçlarını tutmaya bilirler. Bunlar izin günlerinde tutamadıkları oruçları kaza etmelidirler. Yıllık izninin bulunmaması ve haftalık izninin de yeterli olmaması gibi mazeretlerle buna da imkanı yok ise fidye vermelidirler.

Fidye nedir?

Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler ve iyileşme umudu bulunmayan hastalar oruç tutmayıp her gün için bir fidye verir. Fidye ise bir fakiri bir gün doyurmaktır. Bu da sadaka-i fıtır miktarıdır.

Sağlıklı bir oruç nasıl tutulur?

Orucun sahih olmasının şartları niyet imsak vaktinden akşama kadar orucu bozan şeylerden kaçınmaktır. Ayrıca kadınların ay hali ve loğusa halinde bulunmaması gerekir.

Ne zaman niyet edilebilir?

Oruç için niyetin vakti akşam namazının vakti girmesiyle birlikte başlar.

Ramazan günü belirlenmiş adak ve nafile oruçlarda niyet öğle namazına 1 saat kalana kadar devam eder. Bunların dışındaki keffaret kaza günü belirlenmemiş adak oruçlarında ise imsak vaktine kadar niyet edilmesi gerekir.

İmsak vakti ne demektir?

İmsak vaktinden iftar vaktine kadar ibadet niyetiyle yemeden içmeden cinsî münasebetten ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. İmsak vaktinin başlangıcı tan yerinin ağarmasıyla başlar. Bu vakit takvimlerde imsak vakti olarak gösterilmektedir.

Regl halinde oruç tutulabilir mi?

Kadınların regl oldukları dönemde oruç tutmalarına gerek yoktur.

Alkollü iken oruç tutulabilir mi?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki alkollü içkiler ve uyuşturucu maddeler dinen haram kılınmıştır bu nedenle bir Müslüman’ın alkollü içki içmesi ve uyuşturucu kullanması düşünülemez. Ancak bu haramı işleyen kişi bunun haramlığını inkar etmediği müddetçe Müslüman’dır; bu nedenle ibadetleri yerine getirme mükellefiyetinden kurtulamaz. Zira her emir ve yasak müstakil bir borçtur.

Bununla birlikte ibadet bir idrak ve şuur işidir. Bunun içindir ki bütün ibadetlerde Müslüman ve buluğ çağına ulaşmanın yanında akıllı olmak şart koşulmuştur. İbadetlerin makbul olması için ibadet niyetiyle ve ihlasla yapılması gerekir. Bu nedenle oruç tutacak kimsenin ne dediğini ne yaptığını bilecek kadar ayık olması aklının başında olması gerekir.

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Oruçlu iken yemek içmek ve cinsi münasebette bulunmak orucu bozar. Orucu bozan şeylerin bazısı hem kaza hem de keffareti gerektirir. Bazı şeylerden dolayı ise sadece kaza gerekir.

Kaza ve kefareti gerektiren durumlar nelerdir?

Ramazan ayında oruca niyet edildikten sonra bir mazeret olmaksızın kasten yemek içmek ve cinsî münasebette bulunmak oruç kefareti gerektirir. Ayrıca bozulan orucun kaza edilmesi de gerekir.

Oruç keffareti 60 gün (iki kamerî ay) peş peşe oruç tutmaktır. Buna gücü yetmeyen 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur.

Adet veya loğusalık halinde bulunan kadınlar bu günlerinde kefaret oruçlarına ara verirler. Bu durumlarından çıktıktan sonra ara vermeden keffaret orucuna devam ederek 60 günü tamamlarlar.

Kefareti düşüren durumlar nelerdir?

Kefareti gerektiren bir şeyi yaparak orucunu bozan kimse aynı gün oruç tutamayacak derecede hastalanır veya kadın adet görür yahut loğusa olursa kefaret düşer. Ancak hastalığın kendi isteği dışında olması şarttır. Kendisi kasten hastalığa sebep olursa kefaret düşmediği gibi sefer mesafesinde bir yolculuğa çıkması ile de düşmez.

Kaza gerektiren durumlar nelerdir?

Yolculuk hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak orucun bozulması halinde sadece bozulan orucun kaza edilmesi gerekir. Ayrıca kasıt olmaksızın yemek-içmek beslenme amacı ve anlamı taşımayan yenilip içilmesi mutat olmayan veya insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozup sadece kazasını gerektirir.

Ramazanda oruca niyet etmeden yiyip içen kimse tutmadığı oruçları gününe gün kaza eder. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır.

Kaza gerektiren durumlar şöyle sıralanabilir:

1. Pamuk kağıt zeytin çekirdeği bir defada çok miktarda tuz yemek gibi yenmesi mutad olmayan bir şeyi yutmak yemek.
2. Burnuna ilaç çekmek.
3. Ağzına aldığı boyalı iplik gibi şeylerin boyası ile rengi değişen tükürüğü yutmak.
4. Boğazına kaçan kar veya yağmuru kendi isteği olmayarak yutmak. (Kendi isteği ile yutarsa keffaret gerekir.)
5. Zorlama ile oruç bozmak.
6. Dişleri arasında nohut tanesi kadar kalan yemek kırıntısını yutmak.
7. Abdest esnasında ağzına ve burnuna su alırken kendi elinde olmayarak boğazına su kaçmak.
8. Unutarak yeyip içtikten sonra orucunun bozulduğunu zannederek yeyip içmek.
9. Kendi isteği ile ağız dolusu kusmak.
10. Ağız dolusu gelen veya kendi isteğiyle getirdiği kusuntuyu mideye geri çevirmek.
11. Kendi isteği ile içine veya genzine duman çekmek. Kendi isteği ile olmazsa oruç bozulmaz.
12. Güneş batmadığı halde-battı zannederek-iftar etmek.
13. İmsak vakti geçtiği halde daha vakit vardır zannederek yemek.

Uçakla seyahat eden oruçlu şahıs iftarını nasıl yapar?
Seyahate çıkan kişilerin imsak ve iftarları bulundukları yere göre yapmaları gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kişiler de uçuş esnasında uçağın üzerinde bulunduğu yere göre imsak ve iftar yapmalıdırlar. Ancak çok hızlı uçaklarla kıtalararası yolculuk yapılması durumunda imsak ile iftar arasında süre anormal ölçüde kısa veya uzun olabilmektedir. Bu durumda yolculuk yapacak kişi orucunu kazaya bırakabilir. Ancak oruca başlamış ise imsake başladığı yere göre iftar edebilir.

Orucu bozmayan durumlar nelerdir?

Oruçlu olduğunu unutarak yemek ve içmek

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer içerse orucunu tamamlasın (sakın) bozmasın. Çünkü onu Allah yedirmiş içirmiştir." Unutarak yiyen içen kişi oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder. Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra boğazından aşağıya bir şey geçerse orucu bozulur.
Bir kimse unutarak yiyen bir oruçluyu gördüğünde eğer güçlü kuvvetli olup oruca dayanabilen bir kişi ise oruçlu olduğunu kendisine hatırlatır zayıf ve güçsüz bir kişi ise hatırlatmaz.

Oruçlu iken iğne yaptırmak
Dinimiz hasta olan ve tedavi sürecinde bulunan kişilerin oruç tutmamalarına ruhsat vermektedir. Bu nedenle tedavisi devam eden kimseler sağlıklarına kavuşup tedavileri tamamlanıncaya kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ise ve oruç tutmalarına başka bir engelleri de yoksa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkana sahip olmayanlar ise İmam Ebû Yusuf Muhammed ve Malik’in görüşlerine uyarak tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler; oruçları bozulmaz. Ancak oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptırılması uygun değildir.

Oruçlu iken yıkanmak

Ağız veya burnundan su girip yutmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması orucuna zarar vermez. Bu itibarla ağız ve burnundan su kaçırmamak şartıyla oruçlunun yıkanması caizdir. Nitekim Hz. Aişe ve Ümmü Seleme validelerimiz Hz. Peygamber’in Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir.

Oruçlu iken ihtilam olmak veya cünüp olarak sabahlamak

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmadığı gibi gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez. Ancak zorunlu bir durum olmadıkça hemen boy abdesti alınmalıdır. Hz. Aişe ve Ümmü Seleme validelerimiz Hz. Peygamber’in Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir.

Astım hastalığında ağıza püskürtülen sprey

Astımlı hastanın kullanmak zorunda kaldığı sprey orucu bozmaz. Ancak sprey kullanma zorunda olan astımlı hasta Ramazan orucunu tutmayıp tutamadığı günler sayısınca fidye verebilir. İleride sağlığına kavuşursa fidye vermiş olsa da tutamadığı orucunu kaza eder.

Parfüm ve kolonya

Parfüm veya kolonya sürünmek ve koklamak orucu bozmaz.

Diş fırçalamak
Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte diş macunun misvak parçalarının veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.

Diş tedâvisi
Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak diş çektirmesi kanla karışan tükürüğün yutulmaması kaydıyla orucu bozmaz. Aynı şekilde kan veya başka bir şey yutulmaması şartıyla diş tedavisi de yaptırılabilir.

Sakız çiğnemek ?

Günümüzde üretilen sakızlarda ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan ne kadar itina edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınılması mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar. Ancak kenger sakızı gibi katkısı bulunmayan ve çiğnendiğinde hiçbir eksilme olmayan daha önce çiğnenmiş ve tadı kalmamış sakızların çiğnenmesi orucu bozmamakla birlikte oruçlu iken böyle bir sakızı çiğnemek mekruhtur. (diyanet kaynaklı)

_________________
Selam ve Dua ile Hoşçakalın


Sayfa başı
 Profile bak  
 

Önceki iletileri göster:  Sıralama  
Yeni konu gönder Konuya cevap yaz  [ 1 ileti ] 

Tüm zamanlar UTC + 3 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir


Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumda konulara cevap yazamazsınız
Bu forumda kendi iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumda kendi iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumda dosya ekleyemezsiniz

Arama:
Git:  
cron