• errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com
  • errufai.com

KUTSAL TOPRAKLAR

NAMAZ VAKİTLERİ

HANGİ TAKVİMİ KULLANIYORSUNUZ ?
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBügün2434
mod_vvisit_counterDün946
mod_vvisit_counterBu Hafta2434
mod_vvisit_counterBu Ay8794
mod_vvisit_counterTüm Günler2411810

YENİ WEB SAYFAMIZ

ŞEHİTLERİN EFENDİSİ HZ. HÜSEYİN HAYATI VE ŞEHADETİ


Muhakkak ki tarihin kaydettiği en büyük vakıa; Resulullah (SAV) efendimizin fani alemden beka alemine göç etmesidir, O' nün en çok sevdiği torunu olan İmam Hüseyin (R.A)' in Kerbela'da feci bir şekilde şehid edilmesi ise yine büyük vakıalardandır. İnşallah İslam tarihçilerinin bu olay hakkındaki tespitlerini kaynaklan ile beraber sunmaya çalışacağız.

Hazreti Hüseyin (R.Anh)'in Resulullah SAV efendimizin Enl-i Beyt'inden olması ve Ehl-i Beyt-i Resulullah hakkındaki ayet-i celile ve ehadisi şerifler:

' De ki; Ben bu tebliğime karşılık sizden akrabamı sevmeniz dışında bir şey istemiyorum." Şura Suresi 23
Bu âyet-i celile nazil olunca ashab-ı kiram hazaratı, Hz. Peygambere (S.A.V.): "Senin akrabaların kimlerdir ey Allah'ın elçisi!" dediler. "Biz kime, hangi akrabalarına sevgi besleyeceğiz."
Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurdu: "Onlar, Ali, Fâtıma ve bu ikisinin iki oğlu (Hasan ve Hüseyin)dur." buyurdular. (1)

" Ey Ehlibeyt! Allah sizden kiri, günahı gidermek ve sizi, tertemiz yapmak ister. " Ahzab Suresi 33

Hz.Enes (r.a) anlatıyor; " Bu ayeti celile indiği zaman; Resululllah aleyhisselam sabah namazına giderken, altı aya yakın bir müddette, Hz. Patıma (r.a)'nın kapısına uğrayıp: "Namaza kalkın ey    Ehl-i Beyt " Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor" buyurdu. (2)

Hz.Peygamber (SAV) efendimizin Üvey Oğlu Ömer b. Ebi Seleme der ki: Ahzab Suresi 33. ayeti celilesi Ümmi Seleme (R.Anha)'nin evinde nazil oldu. Peygamber aleyhisselam Fatıma' yı, Hasan' ı, Hüseyin'i (Radıyallahu Teala Anhum) çağırdı. Onları, bir örtü ile örttü O sırada Ali (R.Anh), arkada, geride bulunuyordu. Onu da örtü ile bürüyüp örttü. Sonra da (Allah'ım bunlar benim ehli beytimdir. Bunlardan günah kirini gider, tertemiz yap) diyerek dua etti.
Ümmi Seleme (R.Anha); "Ya Nebiyyallah! Ben de onlarla birliktemiyim?" diye sordu. Resulullah (SAV) ona;
- Sen yerindesin ve bana hayırlısın ! buyurdu. (3)

İbnu Abbas (r.a) anlatıyor: " Resulullah (sav) efendimiz buyurdular ki; Nimetleriyle bizi beslediği için Allah (CC)'ı sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim için sevin." (4)
Sünen ashabı, sahâbinin bir çoğundan şu rivayette bulunmuş­lardır: "Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır: Ehl-i Beyt'im sizin aranızda Nuh'un gemisi gibidir. Bu gemiye binen kurtulur. Bin­meyen helak olur." (5)

Hâkim, Ebû Hureyre(r.a)'den rivayet etmiştir:
"Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurdu: Sizin en hayırlınız ben­den sonra Ehl-i Beyt'ime en hayırlı davrananızdır."

İbni Sa'd ve Molla siyretinde Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle bu­yurduğunu zikretmiştir: "Ehl-i Beyt'im hakkında hayrı elden bırak­mayın. Aksi halde yarın ben sizinle onlar hususunda husûmetleşirim. Ben kimin hasmı olursam onun hasmı Allah olur ve onu ateşine atar." (6)

Ehl-i Beyt-i Resulullah hakkında varit olan birçok sahih hadis-i şerif vardır. Bu risaleyi çok fazla hacimli tutmayacağımız için bu kadar hadisi şerif ile yetinmek istedik.

Ehl-i Beyt: Sözlük anlamı olarak ev halkı, bir evin fertleri manasına gelmektedir. İslami ıstılahta ise Resulullah SAV efendimizin ev halkım diye buyurmuş olduğu ve yukarıdaki hadisi şerifte de geçtiği gibi özel manada; Hz.İmam-ı Ali (k.v), Hz.Fatıma (R.Anh) İmam Hasan ve İmam Hüseyin (Aleyhimusselam), genel manada ise İmam Hasan ve İmam Hüseyin hazretlerinin kıyamete kadar gelecek tüm zürriyetleridir.

HZ. HÜSEYİN (R.ANH)'İN DOĞUMU VE RESULULLAH (SAV) EFENDİMİZİN O'NA KARŞI OLAN MUHABBETİ
Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma (R.Anha), Hz. Hasan'ın doğumundan elli gece sonra, Hz. Hüseyin'e hâmile kalmıştı. Hicretin dördüncü yılı Şaban ayının beşinde, Peygamberimizin torunu ve Hz. Ali'nin ikinci oğlu Hz. Hüseyin, Hz. Fâtıma'dan doğdu.

Hz. Hüseyin'in Sütannesi Hz. Abbas'ın zevcesi Ümmü Fadl, bir gün. Peygamberimizin yanına gelip:
-"Yâ Rasulallah! Ben, gece bir rüya gördüm!"
dedi. Peygamberimiz:
-"Nedir o gördüğün rüya?" diye sordu. Ummü Fadl:
- "O, çok şiddetli ve mihneti! bir rüya!" dedi. Peygamberimiz:
-"Nedir o, söyle!" buyurdu.
Ümmü Fadl:
-"Senin cesedinden bir parçasının kesilip evime konulduğunu gördüm! dedi.
Peygamberimiz,
-"Hayır görmüşsündür İnşallah! Fâtıma bir oğlan doğuracak, sen de ona oğlun Kusem'in sütünü emzireceksin!" buyurdu.
Hz. Hüseyin doğunca, Ümmü Fadl onu alıp götürdü, debeleninceye kadar ona Kusem'in sütünü emzirdi.
Ümmü Fadl der ki:
"Bir gün, Hüseyin'i alıp Resûlullah (SAV)'a götürmüştüm. Hüseyin, Resûlullah'ı görünce, üzerine atıldı. O da, onu öptü, sevdi. Sonra eteğine oturttu. Hüseyin, oturunca, Resûlullah (SAV)'ın üzerine akıttı.
Resûlullah (SAV):
- Ey Ümmü Fadl! Al, tut oğlumu, üzerime akıttı!
buyurdu.
-  Resûlullah'ın üzerine akıttın da, üzdün onu!
dedim. Canını acıtacak bir tutuşla tutup boynuna vurunca, Hüseyin ağlamaya başladı.
Resûlullah (SAV):
- Ey Ümmü Fadl! Allah İyiliğini versin, Allah seni rahmetiyle esirgesin! Sen oğlumun canını acıtmak, onu ağlatmakla beni üzdün! buyurdu.
Peygamberimiz (SAV), Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (R.Anhum)'e bakıp:
"Allah'ım! Ben bunları seviyorum. Sen de sev bunları!" diyerek dua etmiştir.

AŞURE GÜNÜ VUKU BULAN HADİSELER

- Hz.Adem (AS) 'a hayat verilmesi,

- Hz.Nuh (AS) 'ın tufandan kurtulması,

- Hz.İbrahim (AS) ve Hz.İsmail (AS), bir cennetten koç indirilmesi,

- Hz.İbrahim (AS) 'ın Nemrut'un ateşinden selamete erdirilmesi,

- Hz.İdris (AS) 'ın semaya KALDIRILMASI,- Hz.Eyyub (AS) 'ın belalardan kurtarılması,

- Hz.Musa (AS) 'ın Firavn'ın denizde boğulması ile ondan kurtarılması,- Hz.Yunus (AS) 'ın balığın karnından çıkarılması,

- Hz.İsa (AS) 'ın doğumu. Muharrem ayının 10. günü vuku bulmuştur.Mahşer günü de muharrem ayının 10. günü kurulacaktır.

- Hz.Hüseyin (R. Anh) Aşure günü şehid edilmiştir.              Rivayet edildiğine göre Allah Teâlâ (CC) gününde Zemzemi diğer sularla beraber akıtır Aşure. O gün gusleden kimse bir sene boyunca hastalık görmez.(Kaynak El-Ravzul faik'

AŞURE GÜNÜ YAPILACAK DUA VE İBADETLER

1 - Muharrem ayı Duası; Allahümme Entel ebediyyül kâdiril hayyul kerîmul hannânul mennânu ve hâzihi sinetün cedîdetün eselüke fihel ismete mayın şeytânir racîm vel avne ala hâzihil nefsil emmareti bissûi ya da iştiğâli Bima yugarribuni ileyke yâ zel Celali vel ikram bi rahmetike ya erhamerrâhimîn.

2-70 defa: Hasbünallâhu ve niğmel Vekil, niğmel Mevla ve niğmen nasir. Gufraneke Rabbenâ ve ileykel masîr.

3 - Bol bol istiğfar edilerek, 313 defa: (La ilahe illa ente Sübhâneke inni küntü minezzâlimîn.) Okunacak.

4 - Muharrem ayının 9-10, 10-11 veya 9-10-11. günleri oruç tutulacak. (15-16-17 Temmuz)

5 - Gusül abdesti alınacak.

6 - Bir mümine iftar ettirilecek.

7 - Bir hasta ziyaret edilecek.

8 - On mümine selam verilecek.

9 - Eve getirilen normal günlerdeki Rizk ne ise bugüne hürmeten o Rizik artırılacak. Bundan dolayı Cenab-ı Hak (CC) bütün sene o kulun rızkını bollaştırır.

10 - Gusl ile Israk vaktinden sonra 4 rekat namaz kılınacak; Her rekatta Fatiha dan sonra 51 defa ihlas-ı Şerif Okunacak ve bu şekilde namaz kılındıktan sonra dünyevi ve uhrevi her hacetini Cenabi Haktan talep eder. Bu vesile ile Ümmet-i Muhammedin Muharrem ve Aşure gününü tebrik eder, Alem-i İslam'ın muhafaza OLMASINI Cenab-ı Allah (CC) 'dan Niyaz eder, tüm insanlığın hidayetine vesile OLMASINI dileriz.

Kaynak: Gunyetüt Talibîn-Hz.Şeyh Seyyid Abdülkadir Geylani (Kudduse Sirruh)

Yazan: Rufai Seyyidleri

A.ÖNÜL KERBELA AĞIT

 

 

 


www.errufai.web.tv

 

Bir Ayet

Sure: Saffat (37)
Ayet :39
   وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
37.ama yapmış olduğunuzdan başka bir şeyle cezalandırılmayacaksınız.